Tegevuste arhiiv: 2013

Ida-Virumaa PIK tegevused 4.kvartal 2013

1)     4.kvartalil 2013  toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;

2) Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.

3) Koja poolt käivitatud projekt „Jõhvi Toidupank“ töötas edukalt ning toidupangast saavad toiduabi ca 400 puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed). 13-15.12.2013 viidi läbi toidukogumise kampaania kaupluses Jõhvi Rimi.

4) Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /11.12.2013/ ning kahel Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (25.11.2013, 16.12.2013).

5) Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 17-18.12 juhatuse koosolekul ning 06.11-10.11.2013 toimunud tööhõive alasel koolitusreisil Norras.

6) 16.09.13 käivitusid I-V PIK lisaprojekti „ Puuetega inimeste töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu“ tegevused, mille raames 11 puudega inimest said nii individuaalset psühholoogilist nõustamist (a`5 tundi), grupi sotsiaalnõustamist (kokku 10 tundi) ning said osaleda 4 päeva nädalas x5 tundi tööharjutustel. Projekt lõppes seisuga 30.11.2013 ning EPI Fondile esitati vastav aruanne.

7) 4.kvartalil korraldati koja liikmetele /8 inimest/ sõit Tallinnasse puuetega inimeste päeva pidulikule vastuvõtule /03.12.2013/; 06.12 ja 10.12.2013 toimus Ida-Virumaal pidulikud üritused puuetega inimeste päeva tähistamiseks; 12.12 2013 külastati Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda ning osaleti nende poolt korraldatud pidulikul üritusel; I-V PIK  projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused.

Ida-Virumaa PIK tegevused 3.kvartal 2013

1.   3.kvartalil 2013  toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;

2. Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;

3.  Koja poolt käivitatud projekt „Jõhvi Toidupank“ töötas edukalt ning toidupangast saavad toiduabi ca 300 puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed);

4. Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /14.08.2013/ ning ühel Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (16.09.2013);

5. Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 21-23.08.2013 Varemurrus toimunud EPIK koolitusel, üldkogul ja juhatuse koosolekul;

6. 16.09.13 käivitusid I-V PIK lisaprojekti „ Puuetega inimeste töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu“ tegevused, mille raames 12 puudega inimest saavad nii individuaalset psühholoogilist nõustamist (a`5 tundi), grupi sotsiaalnõustamist (kokku 10 tundi) ning saavad osaleda 4 päeva nädalas x5 tundi tööharjutustel;

7. 3.kvartalil korraldati koja liikmesorganisatsioonide juhtidele ekskursioon Minskisse /02.07.-05.07.2013, kus tutvuti sealsete vaatamisväärsustega ning kohtuti puuetega inimeste organisatsiooni esindajaga ;

8. I-V PIK  projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused;

9.  Ajavahemikus 05.08-09.08.2013 viidi läbi projekt „Muusika ja kunstipäevad puuetega noortele“. Projektis osales kokku 53 inimest.

Ida-Virumaa PIK tegevused 2.kvartal 2013

1.    2.kvartalil 2013 toimus 1 juhatuse koosolek/ 07.05.2013/ ja 1 laiendatud istung/ 17.05.2013;

2. Toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati erinevat informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;

3. Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;

4. Koja poolt käivitatud projekt „Jõhvi Toidupank“ töötas edukalt ning toidupangast saavad toiduabi ca 250 puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed);

5. Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös ning kolmel Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales EPIK juhatuse koosolekul Tallinnas;

6.  2.kvartalil  osalesid Ida-Virumaa PIK esindajad Viljandis toimunud Kultuurifestivalil /15-16.06.13 – Jõhvi Päevakeskuse näitering, Narva IÜ Eenar ning Ida-Eesti Pimedate Ühing;
7.  2.kvartalil korraldati koja liikmesorganisatsioonide juhtidele ekskursioon Minskisse /02.07.-05.07.2013, kus tutvuti sealsete vaatamisväärsustega ning kohtuti puuetega inimeste organisatsiooni esindajaga;

8. I-V PIK  projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused.

2013 aasta projektide ettevalmistamine

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegevjuht aitas liikmesorganisatsioonide juhte  ühingute 2013 aasta projektide kirjutamisel. Ühiselt arutati läbi plaanitavad tegevused ning eelarved, pärast mida vormistati need ka projektideks.

Ida-Virumaa PIK esitas 01.02.2013  Eesti Puuetega Inimeste Fondile kogu maakonna projektid. Peale komisjoni poolt projektide kontrollimist sõlmib EPIFond meiega vastava lepingu.

Ida-Virumaa PIK tegevused 1.kvartal 2013

1. Toimus 1 juhatuse koosolek, kus jagati maakonnale eraldatud toetuste summad / 14.01.2013;

2. Toimus organisatsioonide töö koordineerimine, koja projektide kirjutamine, ühingute abistamine projektide kirjutamisel;

3. Jagati olulist informatsiooni;

4. Tehti koostööd kohalike omavalitsustega;

5. Osaleti mitme komisjoni töös;

6. Viidi projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames läbi erinevate ringide tegevusi;

7. Jätkati igapäeaveluga toimetuleku ja toetatud elamise teenuse osutamist;

8. Jätkati projekt ” Jõhvi Toidupanga tegevustega.