Tegevuste arhiiv: 2014

2014 aasta 4.kvartalil plaanitud tegevused

1) 18.november 2014 – pidulik konverents, mis on pühendatud Ida-Virumaa PIK 20-ndale sünnipäevale

2) november – juhatuse koosolek

3) detsember – üldkogu

4) 16.detsember 2014 – Jõhvi Päevakeskuse jõulupidu

5) 18.detsember 2014 – liikmesorganisatsioonide juhtide koolitusreis Põlvamaale. Osaletakse Põlvamaa PIK korraldatud pidulikul üritusel.

 

Ida-Virumaa PIK tegevused 1-3.kvartal 2014

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-3.kvartalil 2014 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 06.01.2014 ja 23.05.2014/, toimus 1 üldkogu 09.06.2014, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /28.01.2014, 03.03.2014, 29.05.2014, 13.08.2014/ ning kuuel Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (13.01.2014,18.03.2014, 21.04.2014, 12.05.2014, 08.09.2014 ja 29.09.2014). 05.09.2014 osalesid Koja esindajad Narvas toimunud kohtumisel ELIL esindajatega.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 15-16.01.2014 Otepääl toimunud juhatuse koosolekul ja koolitusel; 17-18.06.2014Võrumaal toimunud EPIK üldkogul, koolitusel ja juhatuse koosolekul; 29.08.2014 külastas Eesti sotsiaalkaitse minister Helmen Kütt Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda. 09.09.2014 külastas Ida-Virumaa PIK-i 18 Eesti Sotsiaalministeeriumi ametnikku, kes tutvusid Koja tegevustega. 12.09.2014 EPIKoda juhatuse koosolekul, Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-3.kvartalil  osaleti edukalt  Viljandi Kultuurifestivalil (07-08.06.2014). Osalesid – Ida-Eesti Pimedate Ühing, Narva IÜ Eenar ja Jõhvi Päevakeskus. Koostöös Sotsiaalministeeriumiga viidi 29.05.2014 Jõhvis läbi Tööhõive reformi teemaline koolitus/infopäev. Osalejaid kokku 54 inimest. 22.09.2014 korraldati koostöös Jõhvi VV ja Sotsiaalministeeriumiga tööhõive reformiga seonduv infopäev, kus osalejaid kokku 48 inimest. Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused; 04.08-08.08.2014 viidi Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, osalejaid kokku 47 in.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-3 kvartalil 2014 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele  kokku 8 130 EUR.

Ida-Virumaa PIK tegevused 1-2 kvartal 2014

Tegevused on jaotatud 3 osaks:

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-2.kvartalil 2014 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 06.01.2014 ja 23.05.2014/, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /28.01.2014, 03.03.2014 ja 29.05.2014/ ning neljal Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (13.01.2014,18.03.2014, 21.04.2014 ja 12.05.2014).
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 15-16.01.2014 Otepääl toimunud juhatuse koosolekul ja koolitusel; 17-18.06.2014Võrumaal toimunud EPIK üldkogul, koolitusel ja juhatuse koosolekul;  Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-2.kvartalil  osaleti edukalt  Viljandi Kultuurifestivalil (07-08.06.2014). Osalesid – Ida-Eesti Pimedate Ühing, Narva IÜ Eenar ja Jõhvi Päevakeskus. Koostöös Sotsiaalministeeriumiga viidi 29.05.2014 Jõhvis läbi Tööhõive reformi teemaline koolitus/infopäev. Osalejaid kokku 54 inimest.Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-2 kvartalil 2014 tehti ülekandeid järgmistele allorganisatsioonide projektidele – Kohtla-Järve IÜ “Arendustegevused” – 400.-, “Tööteraapia” – 100.-; Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing “Arendustegevused” – 200.-; Ida-Eesti Pimedate Ühing “60-nda sünnipäeva üritus” – 300.-, “Õppereis” – 280.-; Püssi IÜ Lootus “Arendustegevused” – 175.-, “Õppereisid” -250.-; Narva IÜ Eenar “Arendustegevused” – 100.-; Sillamäe Miloserdie “Ühingu 25-nda sünnipäeva tähistamine” – 400.-, “Õppereis” – 300.-; Jõhvi Vaegkuuljate Ühing “arendustegevused”-250.-, “Õppereis”- 500.-; MTÜ Narva LAD “Tegevusprogramm” – 500.-; MTÜ Kohtla-Järve Nägemispuuetega Inimeste Ühing “Arendustegevused” – 50.-; Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing “Arendustegevused”250.- ja Narva ProSpero “Õppereis” – 600.-