Tegevuste arhiiv: 2016

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 1-3. kvartal 2016 tegevused

Koja tegevuste programm on jaotatud 3 osaks:
1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-3.kvartalil 2016 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 11.01.2016, 20.05.2016/, toimus 1 üldkogu 30.05.2016, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (11.01.2016,15.02.2016, 07.03.2016, 11.04.2016, 16.05.2016). 08.01.2016 osales Koja esindaja Sotsiaalministeeriumis erihoolekandeteenustega ja EL vahenditega seotud ümarlauas, 14.01.2016 Mäetaguse Vallavalitsuses toimunud maakonna hoolekandeteenuste arendamise töögrupis, 18.01.2016 Lääne-ViruMaavalitsuses toimunud erihoolekandeteenuste EL vahenditest plaanitavate projektidega seotud infopäeval, 21.01.2016 Jõhvi Pensionäride keskuses eakatele rääkimas puuetega inimestest ja teenustest, 28.01.2016Jõhvi Vallavalitsuses toimunud teenuste arendamise kohtumisel, 01.02.2016 toimunud kohtumisel (Koja ruumid) Ida-Viru Töötukassa esindajatega (puuetega inimeste teemal), 02.02.2016 toimunud kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajatega eesotsas asekantsler Rait Kuusega (Koja ruumides), kus tutvustati plaanitavaid projektiideid (teenuste arendamine Kaare 3 ja Kaare 7 hoonetes). Koja esindajad kohtusid 09.02.2016 Viljandi maakonna sotsiaaltöötajatega – kokku 22 inimest (Koja ruumides), 11.02.2016 osales koja esindaja Jõhvi VV-s toimunud arendusseminaril,  29.02.2016 Sotsiaalministeeriumis toimunud Erihoolekandteenuste töörühmas, Koja esindaja aitas ette valmistada ja läbi viia Sotsiaalministeeriumi ümarlauda Koja ruumides (06.04.2016), kus osalesid Koja liikmesorganisatsioonide esindajad ning aitas korraldada 13.05.2016 Jõhvi Vallavalitsuses toimunud Ligipääsetavuse nõukogu seminari/töökoosolekut.Koja esindaja osales 10.06.2016 Tallinnas toimunud pidulikul EPIK poolt korraldatud üritusel – Toompuiestee 10 – 10-ne aastane, samuti osales koja esindaja 30.06.2016 kohtumisel Sotsiaalministeeriumi töötajatega eesotsas asekantsler Rait Kuusega (lisaks 3 ametnikku), kellele tutvustati Ida-Virumaa PIK tegevusi ning Jõhvi VV ja Koja ühisprojeti ideed arendada vallas teenuseid.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 25-26.01.2016 Pärnus toimunud  EPIK juhatuse koosolekul ning 28..04 ja 09.06.2016 Tallinnas toimunud EPIK juhatuse koosolekul ning 28.04.2016 toimunud üldkogul; Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-3.kvartalil  osaleti edukalt  Tartus toimunud Kultuurifestivalil (03-04.06.2016). Osalesid – Narva IÜ Eenar ja Jõhvi Päevakeskus.  Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 01.08-05.08.2015 viidi Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-3 kvartalil 2016 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele  kokku 9 700 EUR + Koja poolt juhitavad kaks projekti summas 4 400 EUR.