Töötamise võimalused avatud ja kaitstud tööturul

22. oktoober 2013.a algusega kell 10.30 toimub
Jõhvi vallavalitsuse saalis aadressil, Keskväljak 4,  Jõhvi tööhõiveseminar.

Seminari korraldajad: Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga.

PÄEVAKAVA:

10.30  Saabumine, tervituskohv

11.00 – 12.00 Töötukassa tänane valmisolek pakkuda tööd puuetega inimestele Ida-Virumaal – Anneki Teelahk, Töötukassa Ida-Viru osakonna juhataja

12.00 – 12.30    Ettekanne Sotsiaalministeeriumi – puuetega inimeste töötamise valdkonnas kavandatavad arengud – Marit Liik, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna teavituse peaspetsialist

12.30 – 13.00    Kuidas pakume tööd meie. Avatud ja kaitstud tööturul töötamise näited Töötukassa abil avatud tööturul – puidutöötlemisettevõttes töötamise näide –  Helju Paas, MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus

13.00 – 14.00        Lõunapaus

14.00 – 14.30     Rakvere “Miikaeli maja” intellektipuudega inimeste töö- ja kogukonnakeskusena. Võimalused ja väljakutsed erivajadustega inimestele suunatud teenuste algatamiseks ja arendamiseks – Tauno Toompuu – EELK Rakvere Kolmainu ja Käsmu koguduste õpetaja, Viru praostkonna abipraost

14.30 – 15.00    Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tööhõiveprojekt – Kaia Kaldvee, Ida-Virumaa PIK

15.00 – 16. 00    Töövõimereformi arengud. Milliseid lahendusi ootame avatud ja milliseid toetatud töötamise tarvis.

Arutelu. Kokkuvõtted.

Seminaril osalemiseks palume registreerida hiljemalt 17.oktoobriks  meiliaadressil meelis.joost@epikoda.ee. 

Seminar on osalejatele tasuta.