Ürituste arhiiv: 2005

Ümarlaud puuetega inimestele

29.04.2005 algusega kell 14.00 toimub Jõhvis, aadressil Kaare 7 ümarlaud, kuhu on oodatud kõik asjast huvitatud puuetega inimesed.

Ümarlaud saab teoks tänu Ida-Viru Tööhõiveameti ja Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja koostööle.

Päevakava

14.00 Tänapäevased IT võimalused oma ettevõtte alustamisel – Kaido Kikkas (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit)

Projekti “Erivajadustega inimeste tööhõive võimaluste loomine Ida-Viru maakonnas” vahekokkuvõte – Kaie Keba ja Anne Velt (Tööhõiveamet)

Töö ja puudega inimene – Ahti Jundas (Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda)

Tööhõive hetkeolukorrast Lääne-Virumaal – Marge Õmmik ja Tiia Sihver (Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda)

Kohvipaus

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tegevus ja pakutav teenus – Kaia Kaldvee (Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda)

Diskussioon

Orienteeruv lõpp 16.00

Kõik huvilised on oodatud.

Rootslaste koolitus

25.10-29.10.2005 viibivad Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas 3 külalist Rootsist, Enköpingu linnast, puuetega laste päevakeskusest “Glüggen”. Kojal on nimetatud asutusega 5-aastased sõprussuhted ning mitmed inimesed Ida-Virumaalt on saanud praktikal viibimise võimaluse Enköpingu linna sotsiaalasutustes.

Koostöös rootslastega ja MTÜ Virumaa Teabekeskusega korraldame 26.-27.10.2005 algusega kell 11.00 Jõhvis, aadressil Kaare 7, koolituse “Teraapilised võtted tähelepanu(käitumise)häiretega laste õpetamisel”, mis on suunatud psühholoogidele, eripedagoogidele, logopeedidele, pedagoogidele, sotsiaaltöötajatele ja teistele huvilistele.

Teemad: Kokkuvõtlik ülevaade Rootsi seadusandlusest, mis puudutab erivajadustega lapsi. 7-päeva keskus “Glüggen” – ülevaade keskusest ja töökorraldusest töös erivajadustega lastega – (S.Haugsbak – sotsiaaltöötaja); Erinevad teraapilised võtted töös tähelepanuhäiretega lastega/ kontakti saavutamine – teooria ja praktika (E.Allestedt-Kerslow – psühholoog, C.Kanbjer – pedagoog). Disskussioon/arutelu – küsimused ja vastused.

Loodame edasiste sidemete tihenemisele ning jätkuvate koostöö projektide teostumist!

Juristi koolitus

Järgmine juriidiline koolituspäev/nõustamine puuetega inimestele toimub 21.10.2005 algusega kell 10.00 aadressil Kaare 7, Jõhvi linn. Lektor jurist-vandeadvokaat Tiina-Mare Hiob Tallinnast.
Üritus on tasuta ning selle rahastajaks Eesti Justiitsministeerium.
Kellel on asja vastu huvi, helistage ja registreerige ennast osalema telefonil 3356551. Üritus toimub vene keeles.
Osalema on oodatud kõik.

Juriidiline koolitus ja nõustamise päev

Järgmine juriidiline koolituspäev/nõustamine puuetega inimestele toimub 23.09.2005 algusega kell 10.00 aadressil Kaare 7, Jõhvi linn. Lektor jurist-vandeadvokaat Tiina-Mare Hiob Tallinnast.
Üritus on tasuta ning selle rahastajaks Eesti Justiitsministeerium
.
Kellel on asja vastu huvi, helistage ja registreerige ennast osalema telefonil 3356551.
Osalema on oodatud kõik.

Infopäev sotsiaaltöötajatele

29.04.2005 algusega kell 11.00 toimub Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides aadressil Kaare 7, Jõhvi infopäev, millele on oodatud kõik maakonna sotsiaaltöötajad. Infopäev saab teoks tänu Ida-Viru Tööhõiveameti ja Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja koostööle.

Päevakava

11.00 Tööhõive hetkeollukorrast Ida-Virumaal – Maie Metsalu (Tööhõiveamet)
Projekti “Erivajadustega inimeste tööhõive võimaluste loomine Ida-Viru maakonnas” vahekokkuvõte – Kaie Keba ja Anne Velt (Tööhõiveamet)
Töö ja puudega inimene – Ahti Jundas (Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda)
Tööhõive hetkeolukorrast Lääne-Virumaal – Marge Õmmik ja Tiia Sihver (Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda)
Kohvipaus
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tegevus ja pakutav teenus – Kaia Kaldvee (Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda)
Puudega inimene – kuidas sobituda ühiskonda!? – Kaido Kikkas (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit)
Orienteeruv lõpp 13.30
Oodatud on kõik huvilised.

Järgmine lehekülg »