Ürituste arhiiv: 2014

Tööhõivereformiga seonduv infopäev – 22.09.2014

Koostöös Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga, Jõhvi Vallavalitsusega ja Sotsiaalministeeriumiga toimub

Jõhvi Vallavalitsuses

Tööhõivereformiga seonduv infopäev

22.09.2014 algusega kell 13.00

13.00-14.00 – Info töövõimereformi seaduse eelnõust             Anu Irval

14.00-15.00 – Sotsiaalhoolekandeseaduse ja Tööturutoetuste ja teenuste seaduse muudatuste  eelnõud                                                                 Raimo Saadi

15.00-15.15 –  Töötukassa esindaja–                                                   Sirlis Sõmer

15.15 – 15.45 – Uuest avanevast Euroopa Sotsiaalfondi rahastusest – Euroopa Sotsiaalfondi osakonna projektijuht                                 Janar Kriiska

 

 

Töövõime reformi tutvustus 29. mai 2014

Töövõime reformi tutvustus
29. mai 2014
Jõhvi Kontserdimaja D-seminariruum
 Pargi nt 40, Jõhvi
12.30 – 13.00 Registreerumine
13.00 – 13.15 Töövõime toetuse seaduse eelnõu tutvustus
– Külli Kröönström, Sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustuse osakonna projektijuht
13.15 – 13.30 Arutelu
13.30- 14.00 Töötamist ja toimetulekut toetavad teenused
– Raimo Saadi, Sotsiaalministeerium, hoolekande osakonna eakate ja puuetega
inimeste teenuste juht
14.00-14.15 Arutelu
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30- 15.00 Töövõime hindamise metoodika
– Inna Vabamäe, Sotsiaalministeerium, tervishoiuosakonna peaspetsialist
15.00-15.15 Arutelu