Uudis abivahenditest

Medical Hulgi AS juhataja Raivo Laast palus teavitada, et on veel alles rahasid doteerimaks mõningate tehniliste abivahendite ostusid.

Abivajajatel või nende esindajatel võtta kiiresti info ja võimaluste teadasaamiseks ühendust telefonidel 6737812, 056261136, 056474716