Uudis Eesti Haigekassalt

1. augustist alustab tööd üleriigiline perearsti nõuandetelefon – 1220 1. augustist kella 9.00-st alates on kõigil eestimaalastel võimalik lühinumbrilt 1220 saada meditsiinilist nõustamist ja teavet tervishoiu korralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad kogemusega pereõed ja perearstid eesti ja vene keeles.

Nõuandetelefoni eesmärk ja tegutsemisvaldkonnad:
Peamine eesmärk on nõustada inimesi lihtsamate terviseprobleemide puhul, jagada infot üldise tervishoiusüsteemi korralduslike küsimuste kohta ja anda kvalifitseeritud nõu ka ravikindlustust mitteomavatele inimestele. Perearsti nõuandetelefon on osa üldisest Eesti tervishoiusüsteemist ja mõeldud kõigile Eesti inimestele esmase konsultatsiooni andmiseks inimese tervist puudutavates küsimustes.

Iga päev helistavad inimesed ka paljudesse perearstikeskustesse saamaks nõu ja abi arstilt või õelt ning teavet tervishoiukorralduslikes küsimustes. Perearsti nõuandetelefoni rakendamisega loodetakse parandada esmatasandi teenuste kättesaadavust ja vähendada perearstide ning kiirabi töökoormust. Kergemate terviseprobleemide puhul ei ole alati vaja pöörduda perearsti poole või haigla valvetuppa. Nõustamistelefonile helistajale antakse kindlasti juhiseid kohe kodustes tingimustes oma mure leevendamiseks kas ravimite kasutamise või lihtsamate protseduuride tegemiseks. Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised pöördumiseks kas perearsti vastuvõtule, haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne kohe edasi kiirabisse.
Telefonil 1220 on suurim kokkupuutepunkt eelkõige Häirekeskusega, sest nõuandetelefonile tulnud kõne puhul, kui nõustamise käigus tuvastatakse vältimatu arstiabi vajadus, suunatakse kõne kohe edasi kiirabisse. Seega peaks vähenema 112 helistamiste osakaal nende terviseprobleemide korral, mis ei vaja vältimatut ja kiiret arstiabi.

Perearsti nõuanne 1220 võib inimesele olla abiks ka nendel juhtudel, kui ta viibib Eestis teises maakonnas või näiteks välismaal ja ei saa kohe oma perearstiga konsulteerida.
Helistada võivad ka ravikindlustuseta inimesed, seega parandab käivitatav teenus ravikindlustamata inimeste võimalusi saada professionaalset meditsiinilist nõustamist lihtsamate tervisehädade korral.
Mis on nõuandetelefoni teenuse hind haigekassale ja helistajale?
Telefoninõustamine on riigisiseste kõnede puhul helistajale esimesed 5 minutit tasuta, edasi kohaliku kõne hinnaga ja mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine minutihind.