Uudised

Vaimse tervise teenuste osutamine Jõhvi valla elanikele aastal 2022.

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on Jõhvi vallale üheks partneriks vaimse tervise teenuse osutamisel.

Jõhvi Vallavalitsus taotles Sotsiaalministeeriumilt “Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022” taotlusvooru raames rahalist tuge oma elanikele vaimse tervise teenuste osutamiseks.
Teenuse eesmärk on pakkuda tasuta psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi ja seeläbi parandada inimeste vaimset tervist ja heaolu. Abi saavad küsida kõik valla sissekirjutusega elanikud, kes tunnevad et vajavad psühholoogilist tuge.
Teenuseid osutatakse Jõhvi linnas. Üldjuhul kohtutakse spetsialistiga vahetult, aga kokkuleppele võib vestelda ka veebi või telefoni teel. Nõustamisteenust on võimalik saada eesti, vene, ukraina või inglise keeles. Teenuste osutamiseks on sõlmitud lepingud kaheksa erineva teenuseosutajaga. Sõltuvalt murest ja probleemi ulatusest saab valida erinevaid nõustamisteenuseid.
Teenuse osutamise periood on kuni 31.12.2022.

Abi soovijad saavad end registreerida telefonil +372 514 8222, misjärel leitakse koos vallavalitsuse spetsialistiga sobiv teenus ja teenuseosutaja.

Täpsem info projekti partnerite kohta leitav : Sotsiaalvaldkonna projektid – Jõhvi vallavalitsus (johvi.ee)

Toidukogumise päevad 09-10.12.2022

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Jõhvi Toidupank) korraldab üle-Eestilise toidukogumipäevade raames toidu kogumise Jõhvi Selveris ja Pargi Keskus Maksimarketis (COOP) ja seda 09.12.2022/reedel kell 12.00-18.00 ning 10.12.2022 /laupäeval kell 10.00-16.00

Kellel võimalik, jagage seda infot ning võimalusel tulge ja annetage.

Jõhvi toidupanga meeskond

Tervisepiiranguga töötaja tööturul

Eesti Töötukassa kutsub Teid 18.11.2022  kell 11:00 – 16:00  Hestia Hotel Europa, Paadi tn 5, Tallinn hübriidseminarile teemal  „Tervisepiiranguga töötaja tööturul“

Seminar eesmärk on koos kõikide tööturu partnerite ja sidusgruppidega tõsta fookusesse ja leida täiendavaid märkamata võimalusi tervisepiiranguga töötaja paremaks toimetulekuks tööturul.

Päeva sissejuhatavas interaktiivses töötoas sõnastametänased kitsaskohad seminari kolme teema osas, millele püüame päeva jooksul leida märkamata võimalustele toetudes lahendused koostöös erinevate tööturu osapooltega.

11:00-11:30     Tervituskohv, registreerimine

11:30-12:30     Päeva sissejuhatav interaktiivne töötuba

12:30-12:40     Tervitussõnad ja sissejuhatus teemadesse

12:40-13:30     I TEEMA  – Tervisepiirang ja paindlik töötamine

13:30-14:15     Lõuna

14:15-15:00    II TEEMA – Töötamine ja töökeskkond

15:00-15:45     III ARUTELU – Tööturu valikud

15:45-16:00 Päeva kokkuvõte

*Päeva modereerib Sirlis Sõmer-Kull

Et me kõik ühisesse seminariruumi ning veebiruumi ära mahuksime,  siis palume Teil registreerida  REGISTREERIMISVORM  seminarile hiljemalt 10.11.2022

NB! Veebi teel osalejatele saadetakse link osalemiseks 15.11.2022.

Kohtumiseni seminaril!

Anu Harjo
tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond
osakonnajuhataja asetäitja

Toetame töö ja töötaja leidmisel!
614 8298
5302 1487
tootukassa.ee
facebook.com/eestitootukassa
youtube.com/tootukassa

Tasuta – KÜSK projektijuhtimise koolitus

Kui oled mõelnud, kuidas kirjutada edukat projekti ja vajad selleks juhiseid, siis ootame sind KÜSKi projekti kirjutamise koolitusele.

Koolitus toimub 24. novembril ja 3. detsembril 2022 kella 10 – 17 Viljandis, Bonifatiuse Gildi maja II korrusel (Väike-Turu 8, Viljandi linn). Lisaks toimub viimane koolituspäev detsembris veebi teel, mille kuupäev lepitakse kokku koolitusel osalejatega 24. novembril 2022.

Ootame koolitusele osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

Koolituse viib läbi Annemai Mägi InterAct Projektid & Koolitus OÜ-st. Loe Annemai kohta lisaks InterActi kodulehelt.

NB! Kuna võime eeldada, et huvi koolituse vastu on suur, siis palume, et ühest vabaühendusest registreeruks koolitusele esialgu 1 inimene. Kui kohti jätkub, anname sellest ühingutele teada.

Registreerimine koolitusele kuni 7. novembrini või kuni kohad täituvad SIIN.

Osalemistasu ei ole.

https://kysk.ee/kutsume-vabauhenduste-esindajaid-projekti-kirjutamise-koolitusele/

Lisainfo koolituse kohta:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee

või

Anneli Roosalu

anneli.roosalu@kysk.ee

Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisest aastaks 2023

Tere head puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku liikmed.
Läbirääkimiste tulemusena Sotsiaalministeeriumiga oleme jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise osas järgmisel strateegilise partnerluse perioodil 2023-2025. Sotsiaalministeerium näeb EPIKoja võrgustiku organisatsioone oluliste partneritena ühiskonna sõlmküsimustes kaasarääkimisel ning ootab esindusorganisatsioonidelt aktiivset huvikaitset, osavõttu seadusloomes ning kaasarääkimist ühiskonnas oluliste teemade käsitlemisel. Et organisatsioonide suutlikkus säiliks, eraldab Sotsiaalministeerium hasartmängumaksu laekumistest Eesti Puuetega Inimeste Fondile kogu valdkonna rahastamiseks järgneva kolme aasta peale 4,4 miljonit eurot. Millest  EPIFondi nõukogu otsusega läheb võrgustiku organisatsioonidele tegevustoetuseks 3 040 000 eurot, EPIKojale huvikaitse töö raskuskeskme kandmiseks ja arendamiseks 900 000 eurot. Lisaks rahastatakse puuetega inimeste organisatsioonide arendus- ja koostööprojekte ning psüühikahäiretega inimeste huvikaitset üle kolmesaja tuhande euroga.

Parimat

Eero Kiipli
Juhataja

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56496102epifond@gmail.com

Järgmine lehekülg »