Uudiste arhiiv: 2004

Uudis abivahenditest

Medical Hulgi AS juhataja Raivo Laast palus teavitada, et on veel alles rahasid doteerimaks mõningate tehniliste abivahendite ostusid.

Abivajajatel või nende esindajatel võtta kiiresti info ja võimaluste teadasaamiseks ühendust telefonidel

6737812

056261136

056474716

Päevakeskuse ruumides algab remont

“Puuetega inimeste päevakeskuse asutamine Jõhvi” projekt sai rahalist toetust Hasartmängumaksu Nõukogult – 350 000 krooni, Jõhvi Linnavalitsuselt – 149 791 krooni ning Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondide Ühenduselt – 10 000 eurot. Remonditööd kestavad 01.09.2004 kuni 31.10.2004 ning novembris on plaanitud ruumide avamine. Klienditööga alustame jaanuaris 2004. Uue loodava päevakeskuse ruumid saavad olema aadressil Kaare 7, Jõhvi linn, kus ühe katuse all hakkavad paiknema Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, Virumaa Teabekeskus, päevakeskus ja Jõhvis tegutsevad puuetega inimeste ühingud.

Päevakeskude ruumides algab remont

“Puuetega inimeste päevakeskuse asutamine Jõhvi” projekt sai rahalist toetust Hasartmängumaksu Nõukogult – 350 000 krooni, Jõhvi Linnavalitsuselt – 149 791 krooni ning Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondide Ühenduselt – 10 000 eurot. Remonditööd kestavad 01.09.2004 kuni 31.10.2004 ning novembris on plaanitud ruumide avamine. Klienditööga alustame jaanuaris 2004. Uue loodava päevakeskuse ruumid saavad olema aadressil Kaare 7, Jõhvi linn, kus ühe katuse all hakkavad paiknema Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, Virumaa Teabekeskus, päevakeskus ja Jõhvis tegutsevad puuetega inimeste ühingud.

Puuetega inimeste keskuse avamine

Puuetega inimeste keskuse pidulik avamine toimub 14.01.2004 algusega kell 13.00. Keskuses alustatakse igapäevaelu toetamise teenuse osutamisega alates 01.02.2005.

Puuetega Inimeste Keskuse avamine

Puuetega inimeste keskuse pidulik avamine toimub 14.01.2004 algusega kell 13.00. Keskuses alustatakse igapäevaelu toetamise teenuse osutamisega alates 01.02.2005.

Järgmine lehekülg »