Uudiste arhiiv: 2006

Külalised Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojast

09-11.08.2006 viibisid Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojal külas 13 puudega inimest Hiiumalt. Ida-Virumaal külastati mitmeid siinseid sotsiaalasutusi, puuetega inimeste keskust ning mitmeid vaatamisväärsusi.

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja rahvas on mitmeid kordi külastanud Hiiumaad ning seetõttu oli tore võõrustada sellel korral hiidlasi. 🙂

Rehabilitatsiooni päevad Karjamaal

14-17.08.2006 toimus Ida-Virumaal, Alajõe vallas, Karjamaa Puhkebaasis puuetega nooortele suunatud rehabilitatsiooni päevad.

 

Päevade eesmärk oli anda 20 noorele puudega inimesele võimaluse pääseda kodust välja, osaleda suunatud tegevustes nagu seda on kunst, sport, loovus jne.

 

Projekt õnnestus igati ning paljudele osalenutele oli see esimene kord olla mitu päeva kodust eemal.

 

Loodame, et saame ka järgmisel suvel korraldada sarnase ürituse.

Külas Rootsis, Enkömpingu külas

28-31.08.2006 viibisid 6 inimest Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojast Rootsis, Enköpingu linnas. Rootsis tutvuti igapäevaelu toetamise teenusega, toetatud elamise teenusega, kogukonnas elamise teenusega ning Rootsis kehtiva seadusandlusega puuetega inimestele. Peale Enköpingu linna külastamist, võeti meid vastu ka Uppsala Maavalitsuse sotsiaalosakonnas, kus selle osakonna juhataja tutvustas meile Rootsis kehtivaid ja toimivaid seadusi, mis seotud puuetega inimestega.

 

Reis kujunes igati arendavaks ning meeldivaks ja aitab meil teha paremini oma igapäevatööd Eestis.

 

Nimetatud sõitu toetas rahaliselt Jõhvi Vallavalitsus.

Omavalitsuste arengukavadega seotud töörühma koosolek

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osaleb Eesti Puuetega Inimeste Koja projektis “Puudetemaatika laiendamine kohalikesse ja regionaalpoliitikasse”.

 

12.09.2006 toimus töörühma koosolek, kus osales Ida-Virumaa PIK poolt Kaia Kaldvee ning Ida-Viru 6 omavalitsuse sotsiaaltöötajat.

 

Töörühma ülesandeks oli arutada ja analüüsida olemasolevaid arengukavasid lähtuvalt puuetega inimeste seisukohalt.

 

Koosolek õnnestus igati ning leiti, et arengukavades on suuri puudujääke ning et hetkel on õige aeg hakata arengukavadesse vajalikke muudatusi sisse viima.

 

Järgmine töörühma koosolek toimub 10.10.2006 ning püüame sellel koosolekul ühiselt kirjutada ideaalne arengukava lähtuvalt puuetega inimeste seisukohalt. Püüame kajastada vajalikke punkte, mis tagaks selles valdkonnas olukorra paranemise.