Uudiste arhiiv: 2009

Usaldus- ja nõustamistelefon

Uus ja oodatud!
USALDUS- JA NÕUSTAMISTELEFON “ABILAEGAS “
Tel: 60 888 60
E,R kella 16-21 ja T,K,N kella 8-13

Räägi südamelt või küsi nõuandeid… Anonüümne ja tavakõne hinnaga…
Alates 2. jaanuarist alustab Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel ning MTÜ Jumalalaegas ja Eesti Pimedate Liidu kaasfinantseerimisel tegevust üle-eestiline eesti- ja venekeelne anonüümne nõuande- ja usaldustelefon “Abilaegas”.

Projekti korraldajaks on MTÜ Jumalalaegas.

Helistajatele antakse praktilist nõu puude astmetega ja rehabilitatsiooniga seonduvast, puude iseärasustest, erinevate toetuste taotlemisest, abivahenditest, tööhõivest, hariduse omandamisest jpm. Lisaks antakse infot puuetega inimestega tegelevatest organisatsioonidest, rehabilitatsiooniasutustest jne. Pakutakse nägemis- või muust puudest tingitud psühholoogilist nõustamist, kuid loomulikult on olulisimaks just murede, ettepanekute, läbielamiste ja muu helistaja jaoks olulise ärakuulamine! Ja seda nii eesti kui vene keeles!
Pilootprojekt on mõeldud esialgu nägemispuudega isikute ja nende sõprade, sugulaste ja tuttavate abistamiseks, kuid helistada võivad ka kõik teised, kes mingis puuetega inimesi seonduvas küsimuses abi vajavad. Kõik kõned on teretulnud!

2008. aastast laieneb projekt veelgi ja nõuandjate hulk ning nõuannete hulk laieneb.
Nõustamistelefonile vastavad oma ala spetsialistid, kes omavad praktilist kogemust puuetega inimestega seotud küsimustes.

Lp Puuetega inimestega tegelevad organisatsioonid ja asutused. Kui soovite, et tutvustaksime ja annaksime infot ka Teie asutuste või teenuste kohta siis palume saata informatsioon meile e-postiga: janar@laegas.ee

Lisainformatsioon partneritele ja meediale: Janar Vaik, tel 53 838 129, e-post: janar@laegas.ee

Uudis Eesti Haigekassalt

1. augustist alustab tööd üleriigiline perearsti nõuandetelefon – 1220 1. augustist kella 9.00-st alates on kõigil eestimaalastel võimalik lühinumbrilt 1220 saada meditsiinilist nõustamist ja teavet tervishoiu korralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad kogemusega pereõed ja perearstid eesti ja vene keeles.

Nõuandetelefoni eesmärk ja tegutsemisvaldkonnad:
Peamine eesmärk on nõustada inimesi lihtsamate terviseprobleemide puhul, jagada infot üldise tervishoiusüsteemi korralduslike küsimuste kohta ja anda kvalifitseeritud nõu ka ravikindlustust mitteomavatele inimestele. Perearsti nõuandetelefon on osa üldisest Eesti tervishoiusüsteemist ja mõeldud kõigile Eesti inimestele esmase konsultatsiooni andmiseks inimese tervist puudutavates küsimustes.

Iga päev helistavad inimesed ka paljudesse perearstikeskustesse saamaks nõu ja abi arstilt või õelt ning teavet tervishoiukorralduslikes küsimustes. Perearsti nõuandetelefoni rakendamisega loodetakse parandada esmatasandi teenuste kättesaadavust ja vähendada perearstide ning kiirabi töökoormust. Kergemate terviseprobleemide puhul ei ole alati vaja pöörduda perearsti poole või haigla valvetuppa. Nõustamistelefonile helistajale antakse kindlasti juhiseid kohe kodustes tingimustes oma mure leevendamiseks kas ravimite kasutamise või lihtsamate protseduuride tegemiseks. Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised pöördumiseks kas perearsti vastuvõtule, haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne kohe edasi kiirabisse.
Telefonil 1220 on suurim kokkupuutepunkt eelkõige Häirekeskusega, sest nõuandetelefonile tulnud kõne puhul, kui nõustamise käigus tuvastatakse vältimatu arstiabi vajadus, suunatakse kõne kohe edasi kiirabisse. Seega peaks vähenema 112 helistamiste osakaal nende terviseprobleemide korral, mis ei vaja vältimatut ja kiiret arstiabi.

Perearsti nõuanne 1220 võib inimesele olla abiks ka nendel juhtudel, kui ta viibib Eestis teises maakonnas või näiteks välismaal ja ei saa kohe oma perearstiga konsulteerida.
Helistada võivad ka ravikindlustuseta inimesed, seega parandab käivitatav teenus ravikindlustamata inimeste võimalusi saada professionaalset meditsiinilist nõustamist lihtsamate tervisehädade korral.
Mis on nõuandetelefoni teenuse hind haigekassale ja helistajale?
Telefoninõustamine on riigisiseste kõnede puhul helistajale esimesed 5 minutit tasuta, edasi kohaliku kõne hinnaga ja mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine minutihind.

Abivahenditest

Tervise Abi OÜ pakub liikumisabivahendeid 70% – lise riigi dotatsiooniga (isikliku abivahendi kaardi olemasolul). Kitsed pakuvad leevendust käimisel inimesele kes taastub pärast traumat ning tema liikumine on raskendatud, kuid ka vanematele inimestele kes vajavad liikumisel kindlamat toetuspinda.

Samuti pakub Tervise Abi OÜ Isikliku abivahendi kaardi olemasolul võimalust osta erinevaid potitoole 60% -lise soodustusega. Käesolevaid abivahendeid vajavad peamiselt eakad, liikumisraskustega või liikumispuuetega inimesed. Järgnevalt mõned pakutavate toolide näited: Potitool ratastel
Potitool – raam

Ligita Haavik
Invatarvete müügijuht
Tervise Abi OÜ
mob 56 261 130
tel 6737 813
ligita@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee

Tasuta juriidiline nõustamine

Igal neljapäeval toimub Jõhvis, aadressil Kooli 2 (Jõhvi Seltsimaja) tasuta juriidiline nõustamine. Nõustamine toimub kell 10.00-13.00.

Juriidilist nõu annavad Tallinnas õppivad õigusteaduskonna tudengid.

Nõustamine toimub nii eesti kui vene keeles. Aidatakse vormistada avaldusi jne., kuid tudengitel puudub õigus esindamiseks kohtus.

Ida-Virumaa nominendid 2009

Eesti Puuetega Inimeste Koda jagas tänukirju 2009.a. nominentidele.

Ida-Virumaalt said tunnustatud järgmised inimesed:

1. Maimu Guzikova – Ida-Eesti Pimedate Ühingu esinaine

2. Sirli Tammiste – Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Õnnitlused ka meie poolt!

Järgmine lehekülg »