Uudiste arhiiv: 2010

Puuetega inimeste päevakeskus

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab oma ruumides aadressil Kaare 7, Jõhvi psüühiliste erivajadustega inimestele igapäevaeluga toimetuleku teenust ning toetatud elamise teenust.
Alates 06.09.2010 on keskus klientidele avatud: E-N 09.00 – 15.00. R-P on keskus suletud.

EPI Koja projekti küsitluse läbiviimine Ida-Virumaal

EPI Koja projekti „Kriisi mõju vaesuse süvenemisele puuetega inimeste hulgas Eesti maakondades“ raames Ida-Virumaal küsitluse läbi viimine toimus ajavahemikul 20.09 kuni 15.10.10. Küsitluse viis läbi Kaia Kaldvee. EPIKoda poolne projekti juht oli Getter Tiirik. Ida-Virumaa puuetega inimestelt laekus tagasi ca 200 ankeeti.
Ankeetide analüüsiga tegelesid Getter Tiirik ja Eha Leppik.

Infopäev kohalikele sotsiaaltöötajatele toimus Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides 21.10.2010. Huvi nimetatud infopäeva vastu oli suur. Kokkutulijate hulgas oli nii kohalikke sotsiaaltöötajaid, puuetega inimesi kui ka Põhja Pensioniameti direktor Maile Kubjas. Esmalt andis Getter Tiirik ülevaate küsitlustulemustest, siis tutvustas Kaia Kaldvee puuetega inimeste hetkelist olukorda Ida-Virumaal.

Kohalolijate vahel tekkis põnev diskussioon, mille käigus edastati pensioniameti juhile palju vajalikku informatsiooni.

Täname Eesti Puuetega Inimeste Koda küsitluse läbiviimise eest!

Ida-Virumaa EPI koja plaanitud tegevused 4.kvartal 2010

1. juhatuse koosoleku korraldamine (detsember 2010);
2. üldkogu korraldamine (detsember 2010);
3. rehabilitatsioonipäeva korraldamine organisatsioonide juhtidele Toila Welness keskuses (november-detsember 2010);
4. puuetega inimeste päeva korraldamine Ida-Virumaal (detsember 2010);
5. Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldataval ja rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil osalemine (7-8 inimest). Toimumise aeg 03.12.10 Tallinnas.

Uus vabatahtlik Prantsusmaalt

Alates 04.10.2010 on Jõhvi Päevakeskuses tööl vabatahtlik noormees Prantsusmaalt. Julien Petit jääb Eestisse 9 kuuks.
Julien abistab keskuses käivaid puuetega inimesi nende toimingutes ning õpetab neile uusi oskusi oma eluga toime tulemisel.
Selleks, et mõista paremini ratastoolis olevaid inimesi, aheldas 20 aastane Julien ennast päevaks ratastooli. Tema soov oli kogeda, mida tähendab piiratud liikumisvabadus.
Juline loodab, et Jõhvis kogetu aitab tal tulevikus oma tööd paremini teha.

Päeva lõpus tõdes Julien: “tundub, et liikumispuudega inimesed peavad olema tugevad nii vaimselt kui füüsiliselt, et igapäevase eluga toime tulla. Pärast seda päeva sain aru, kui õnnelikud on terved inimesed. Ma imetlen puudega inimesi, samas on kurb mõelda, et nende vabadus on piiratud. Aga ise nad ei kurda”.
NB! Pikem intervjuu Julieniga ilmus Ida-Virumaa kohalikus lehes Põhjarannik 13.11.10.