Uudiste arhiiv: 2013

Seminar-koolitus „Sootundlikud puuetega inimesed”

Eesti Puuetega Naiste Ühingute Liit (www.epnu.ee ) saab sellel aastal 15. aastaseks. Liidu eesmärgiks on erivajadustega tütarlaste ja naiste teadlikkuse ja eestkostevõimekuse edendamine ning meeste ja naiste võrdsuse propageerimine puuetega inimeste seas.

Juba neljandat aastat järjest viib EPNÜL läbi projekti „Sootundlikud puuetega inimesed“, mille raames oleme erinevatel aastatel korraldanud seminare Tallinnas, Pärnus ning Tartus. Käesoleval aastal oleme koostöös Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ja Inimõiguste Keskusega Ida-Virumaal.

Meil on suur rõõm kutsuda teid 30. oktoobril 2013.a. Jõhvis toimuvale seminar-koolitusele „Sootundlikud puuetega inimesed“.
Seminar toimub Kersti Võlu Koolituskeskuses, aadressil Kooli 7, Jõhvi (http://www.kvkoolitus.ee).
Kuna kohtade arv on piiratud, palume oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 25. oktoobriks 2013 e-posti aadressil: idavirukoda@gmail.com või telefonidel: 56 53 877 (Kaia Kaldvee) ja 56 453 468 (Mare Abner).

Seminaril on korraldatud sünkroontõlge vene keelde!

Päevakava:
10:00 – 11:00 Saabumine, registreerimine ja tervituskohv/tee

11:00 – 11:15 Projektipartnerite tervitus – Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja Inimõiguste Keskus

11:15 – 11:30 Projektist ja ühendusest – projektijuht ja Eesti Puuetega Naiste Ühingute Liidu juhatuse esinaine Mare Abner

11:30 – 12:15 Euroopa Liidu naiste tegevus ja koostöö puuetega naistega – Euroopa Naiste Lobi juhatuse liige Riina Kütt

12:15 – 13: 00 Kas puuetega naistel ja meestel on erinevad mured? – Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper

13:00 – 14:00 Lõunapaus

14:00 – 15:30 Soolisus kui ühiskonna põhikategooria – Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

15:30 – 16:15 Kas naistevastane vägivald puudutab puuetega inimesi? – Ene Eha Urbala

16:15 – 17:00 Tagasiside seminar-koolitusest

Volinik Mari-Liis Sepper nõustab alates kell 14:00 õpperuumis nr 5. Voliniku nõustamisele palume võimalusel eelnevalt registreeruda telefonil 6 269 259 või e-posti aadressil info@svv.ee .

Töötamise võimalused avatud ja kaitstud tööturul

22. oktoober 2013.a algusega kell 10.30 toimub
Jõhvi vallavalitsuse saalis aadressil, Keskväljak 4,  Jõhvi tööhõiveseminar.

Seminari korraldajad: Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga.

PÄEVAKAVA:

10.30  Saabumine, tervituskohv

11.00 – 12.00 Töötukassa tänane valmisolek pakkuda tööd puuetega inimestele Ida-Virumaal – Anneki Teelahk, Töötukassa Ida-Viru osakonna juhataja

12.00 – 12.30    Ettekanne Sotsiaalministeeriumi – puuetega inimeste töötamise valdkonnas kavandatavad arengud – Marit Liik, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna teavituse peaspetsialist

12.30 – 13.00    Kuidas pakume tööd meie. Avatud ja kaitstud tööturul töötamise näited Töötukassa abil avatud tööturul – puidutöötlemisettevõttes töötamise näide –  Helju Paas, MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus

13.00 – 14.00        Lõunapaus

14.00 – 14.30     Rakvere “Miikaeli maja” intellektipuudega inimeste töö- ja kogukonnakeskusena. Võimalused ja väljakutsed erivajadustega inimestele suunatud teenuste algatamiseks ja arendamiseks – Tauno Toompuu – EELK Rakvere Kolmainu ja Käsmu koguduste õpetaja, Viru praostkonna abipraost

14.30 – 15.00    Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tööhõiveprojekt – Kaia Kaldvee, Ida-Virumaa PIK

15.00 – 16. 00    Töövõimereformi arengud. Milliseid lahendusi ootame avatud ja milliseid toetatud töötamise tarvis.

Arutelu. Kokkuvõtted.

Seminaril osalemiseks palume registreerida hiljemalt 17.oktoobriks  meiliaadressil meelis.joost@epikoda.ee. 

Seminar on osalejatele tasuta.

Uus vabatahtlik Ukrainast

Alates 03.10.2013 on Jõhvi Päevakeskuses tööl vabatahtlik neiu Ukrainast. Victoria Salomatina jääb Eestisse 10 kuuks.

Victoria abistab keskuses käivaid puuetega inimesi nende toimingutes ning õpetab neile uusi oskusi oma eluga toime tulemisel.

Jõhvi Päevakeskuse sünnipäev

Jõhvi Päevakeskus sai 02.02.2013  kaheksa aastaseks. Keskus alustas kaheksa aastat tagasi oma tööd 7 kliendiga, tänaseks on nende arv kasvanud aga 21-le, kellest kõige noorem on 19 aastane ja kõike vanem 52 aastane. Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda/Jõhvi Päevakeskus osutab alates 02.02.2005 igapäevaelu toetamise teenust ning alates 02.01.2007 toetatud elamise teenust.

04.02.2013 peeti ühiselt tore sünnipäevapidu.

Palju õnne keskusele ja kogu keskuse perele!

2013 aasta HMN toetusest

Kahjuks peame Teid kurvastama, sest HM Nõukogu tegi oma eelmise aasta detsembrikuu koosolekul otsuse, et ei aktsepteeri Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2013 aasta taotlust 1,0 milj.€ ja eraldas puuetega inimeste võrgustiku toetuseks vaid 700 000 €, mis on tervelt 22% vähem kui 2012 aasta toetus (900 tuh.€). Seega vähendati toetuste summat 200 000 Euro võrra.

Sellest tulenevalt vähenes ka Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja toetus 7 524 EUR. Tegemist on meie jaoks väga suure summaga, kuid loodame, et HMN leiab siiski võimaluse ja eraldab puuetega inimeste võrgustiku toimimiseks vajaliku toetuse summa.