Uudiste arhiiv: 2021

Patsiendikooli loeng 02.02.2021

Eesti Puuetega Inimeste Koda annab teada, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla patsiendikool, mis algas väga edukalt eelmise aasta detsembris, kutsub osalema loengus terviseandmete teemal.

Loeng toimub veebis 2. veebruaril kell 13.00 – 14.30. Ürituse ülekande link kuvatakse vahetult enne ürituse algust veebilehel: regionaalhaigla.ee/patsiendikool

Programm:

 •     Tervitussõnad ja sissejuhatus – Aive Antson (Eesti Tsöliaakia Selts)
 •     Miks me terviseandmeid kogume – Terje Peetso
 •     Kuidas me neid kogume – Imbi Kivi-Sild (PERH, e-Haigla juht)
 •     Kuidas me neid kaitseme – Perit Kirkmann (RIA)
 •     Praktilisi näiteid andmete kasutamisest ja kasulikkusest – Tõnu Esko (Geenivaramu)
 •     Küsimused ja vastused

Igal esinejal on 15 min ettekandeks ning lõpus on pool tundi küsimusteks-vastusteks paneeli formaadis. Kuulajad saavad esitada küsimusi nii veebis kui telefoni teel (küll mitte otse-eetris), koolitund salvestatakse ja on hiljem järele vaadatav.

Küsimusi saab esitada kuni 02.02 aadressil koolitus@regionaalhaigla.ee (kirja teemaks vaja lisada “patsiendikool”). 2. veebruaril kell 11.00 – 14.00 saab küsimusi esitada ka telefonil 5357 2250.

Ürituse link FB-s: https://fb.me/e/1VkT5Axll

Patsiendikooli järgmised esimese poolaasta koolitused on praegu kavandatud nii:

•                    Toidu tõhustamine ja toidulisandid – 2. märts (mitmed teist on juba ettevalmistamisse kaasatud)

•                    Vähipatsiendi teekond – esimene selle tsükli koolitus 4. mail.

•                    Elu pärast infarkti – esialgne kuupäev 7. september

Puuetega inimeste teemad uues koalitsioonileppes

26. jaanuaril alustas tööd peaminister Kaja Kallase valitsus. EPIKoja meeskond tutvus Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonileppe tekstiga ja leidis, et see puudutab muuhulgas mitut tähtsat puuetega inimeste ja patsientide teemat. Koalitsioonilepingu kohaselt seisab valitsus ebavõrdsuse vähendamise, ligipääsetavama keskkonna ja sidusama ühiskonna eest. Kajastust leidsid ka osad EPIKoja poolt soovitatud spetsiifilisemad teemad.

“Oleme rahul, et mitmed meie poolt koalitsiooniläbirääkimiste osapooltele teele läinud soovitused on leppes kajastatud,” ütles EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht. “Kui millestki puudust tunneme, siis erihoolekande teenuse probleemistiku väljajäämisest, kuid arvestades leppe üldistatuse astet võivad need plaanid peituda ka hoolduskoormuse vähendamise ploki sees,” lisas ta.

Koalitsioonileping kuulutab, et valitsus peab oluliseks sotsiaalse, majandusliku ja piirkondliku ebavõrdsuse vähendamist ning iga inimese tervise ja heaolu edendamist. Sellega kaasneb lubadus tõsta kohalike omavalitsuste suutlikkust inimeste vajaduspõhiseks abistamiseks elukoha lähedal. EPIKoda on korduvalt pööranud tähelepanu sotsiaalteenuste ebaühtlasele tasemele erinevates piirkondades, mille tõttu võivad sarnaste vajadustega inimesed saada abi või jääda abita sõltuvalt sellest, kus nad parasjagu elavad.

Valitsuspartnerid kavatsevad tegeleda sotsiaalteenuste kvaliteediga. Lubatakse parandada näiteks vaimse tervise teenuste korraldust ja kättesaadavust, sh tagada psühhiaatrilise abi kättesaadavus alaealistele. Plaanitakse lõimida teenuste osutamist haridus- ja tervishoiuvaldkonnas. Erivajadustega lastele käivitatakse laste tugisüsteemi reformi, mis tagaks kiirema, tulemuslikuma ja terviklikuma abi. Valitsus liigub edasi ka patsiendikindlustuse süsteemi loomisega, mis peaks tagama nii tervishoiuteenuste kõrgema kvaliteedi kui senisest suurema patsiendiohutuse.

Tekstis on eraldi välja toodud punkt pikaajalise hoolduse süsteemi korrastamise kohta eesmärgiga ennetada ja vähendada pikaajalise hoolduse vajadust, leevendada lähedaste hoolduskoormust ning toetada koduteenuste pakkumist. Lubatakse analüüsida alternatiivseid rahastusmudeleid (sh hoolduskindlustust) inimeste omaosaluse vähendamiseks ja teenuste kättesaadavuse tõstmiseks. Kuigi erihoolekanne probleeme ei ole leppes otseselt mainitud, viitab hoolduskoormuse vähendamise lõik loodetavasti kauaoodatud arengutele ka selles valdkonnas.

Ligipääsetavus ja kaasav ühiskond on samuti koalitsioonilepingus tähtsal kohal. Valitsus peab vajalikuks, et uute kortermajade ja muu taristu rajamisel tagatakse ligipääsetavus kõigile ühiskonnagruppidele, lubab edendada erivajadustega inimeste sportimis- ja liikumisvõimalusi ning toetada vähenenud töövõimega inimeste suuremat kaasamist tööturule. Rõhutatakse terviklähenemise olulisust haridusliku erivajadusega õppijate toetamisel ja erinevate tugiteenuste pakkumisel.

Lisaks ülalmainitule lubab koalitsioonileping suurendada vabasektorit puudutavate otsuste tegemisel kodanikuühiskonna esindusorganisatsioonide kaasamist ja inimeste õigusalast teadlikkust. “Reaalselt nüüd töö alles algab ja hinnangut saab hetkel anda ainult valitsuskoalitsiooni plaanidele, mis lubavad meil olla mõõdukalt optimistlikud,” võttis Anneli Habicht koalitsioonilepingu kokku.

Koalitsioonilepingu täistekst

Sotsiaalministeeriumi pressiteade

Sotsiaalministeerium

Pressiteade

30.detsember 2020

Uuest aastast lihtsustub esmasesse psühhoosi haigestunud inimeste jaoks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele jõudmine

 2021. aasta algusest on võimalik sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saada ravimeeskonna hinnangu alusel. Edaspidi ei ole sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamise eelduseks puude, osalise või puuduva töövõime või püsiva töövõimetuse olemasolu ning inimene ise ei pea teenuse saamiseks enam taotlust esitama.

 Esmasesse psühhoosi haigestunute toetamisel on võtmetähtsusega pakutava toe järjepidevus ning seetõttu on oluline hakata hoolekandelist tuge pakkuma võimalikult kiiresti juba meditsiinisüsteemis toimuva aktiivravi ajal ja paralleelselt raviga,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Senise praktika järgi oli pärast haiglaravi lõppemist vastutus edasise abi saamise eest inimesel endal, kuid eesmärk on pakkuda esmasesse psühhoosi haigestunud inimesele tuge senisest kiiremini ja vajaduspõhisemalt.“

Esmasesse psühhoosi haigestunud inimeste seisundiga kaasneb tihti haiguskriitika puudumine ja vähene motiveeritus ning sagedased on juhud, kus inimene läheb pärast statsionaarset ravi koju ning peab ennast haiglaravi lõppemisega tervenenuks. „Sellest tulenevalt kaob kontakt arstiga, tihti lõpetatakse ravimite võtmine ning haigus süveneb, mis võib viia korduvate rehospitaliseerimisteni. Toimetulekuoskuste olulise vähenemise tagajärjel võib olukord lõpuks kulmineeruda ööpäevaringse erihoolekandeteenuse vajadusega,“ selgitas minister Kiik.

Muudatus mõjutab esmasesse psühhoosi haigestunud inimesi, neid toetavaid ravimeeskondi ning sihtgrupiga töötavaid rehabilitatsiooniteenuse pakkujaid. Esmasesse psühhoosi haigestub igal aastal umbes 300 inimest, enamik haigestunutest on tööealised inimesed. Ravi on enamasti toimunud viies suuremas keskuses – Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Ahtme Haiglas, Pärnu Haiglas ja Viljandi Haiglas.

Lugupidamisega

Riina Soobik

Meediasuhete nõunik

Sotsiaalministeerium

+372 626 9149 / + 372 5340 0736

press@sm.ee / riina.soobik@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium

Kaugtõlke teenuse pakkumine aastal 2021

Sotsiaalkindlustusamet jätkab ka uuel aastal kaugtõlketeenuse pakkumist kuulmislangusega viipekeelsetele inimestele. Kui seni pakuti teenust vähenenud töövõimega inimestele, siis  aastast 2021 teenusesaajate ring laieneb ning teenust saavad kasutada ka lapsed ja eakad.
Täpsemat infot teenuse kohta leiab SKA veebilehelt:
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/kaugtolketeenust-saavad-uuest-aastast-kasutada-ka-kuulmispuudega-lapsed-ja-eakad

Muudatused ja edasiarengud sotsiaalvaldkonnas

Uus aasta toob endaga kaasa rida muudatusi ja edasiarenguid sotsiaalvaldkonnas:

 • Puudega laste tugiteenuste ESF toetus liigub kohalikesse omavalitsustesse
 • Asendushoolduse pered saavad peretoetaja
 • Lihtsustub esmasesse psühhoosi haigestunute sotsiaalse rehabilitatsiooni saamine
 • Kuulmispuudega lapsed ja pensionärid saavad kaugtõlketeenust
 • Riik hakkab rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid
 • Uued haigekassa poolt rahastatud ravimid ja meditsiiniseadmed
 • Alustab abivahendite pilootprojekt
 • Tasuta gripivaktsineerimine kõigile vanemaealistele

Lisainfo koos viidetega EPIKoja kodulehel: https://epikoda.ee/uudised/2021-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas