Vaimse tervise teenuste osutamine Jõhvi valla elanikele aastal 2022.

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on Jõhvi vallale üheks partneriks vaimse tervise teenuse osutamisel.

Jõhvi Vallavalitsus taotles Sotsiaalministeeriumilt “Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022” taotlusvooru raames rahalist tuge oma elanikele vaimse tervise teenuste osutamiseks.
Teenuse eesmärk on pakkuda tasuta psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi ja seeläbi parandada inimeste vaimset tervist ja heaolu. Abi saavad küsida kõik valla sissekirjutusega elanikud, kes tunnevad et vajavad psühholoogilist tuge.
Teenuseid osutatakse Jõhvi linnas. Üldjuhul kohtutakse spetsialistiga vahetult, aga kokkuleppele võib vestelda ka veebi või telefoni teel. Nõustamisteenust on võimalik saada eesti, vene, ukraina või inglise keeles. Teenuste osutamiseks on sõlmitud lepingud kaheksa erineva teenuseosutajaga. Sõltuvalt murest ja probleemi ulatusest saab valida erinevaid nõustamisteenuseid.
Teenuse osutamise periood on kuni 31.12.2022.

Abi soovijad saavad end registreerida telefonil +372 514 8222, misjärel leitakse koos vallavalitsuse spetsialistiga sobiv teenus ja teenuseosutaja.

Täpsem info projekti partnerite kohta leitav : Sotsiaalvaldkonna projektid – Jõhvi vallavalitsus (johvi.ee)